Bliv leder eller hjælper i Pionererne

Måske virker det hele lidt overvældende, men det man får igen når man giver noget af sig selv,
kommer ofte mere end dobbelt tilbage!
Det er frivilligt arbejde, men jo mere man deltager og jo længere man er med,
jo sjovere bliver det. Du kommer til at give meget af dig selv, blandt andet som forbillede for børnene,
men til gengæld får du også en masse igen.
De sene aftentimer man bruger på at planlægge en tur, bliver hurtigt glemt i samværet med gruppens
begejstrede spejdere og ledere.
Som leder i Det Danske Spejderkorps er man en del af et stort fællesskab. Både i gruppen, i korpset
og på hele kloden. Flytter du til en ny by, er en spejdergruppe f.eks. et godt sted at finde nye venner.

I Pionererne har vi den opfattelse, at "spejder rykker grænser" og det gælder både for spejderbørnene og lederne.

Har du fået lyst til høre mere eller blive leder/hjælper i Pionererne kan du kontakte grenlederne i de enkelte grene eller gruppelederen.
Du finder oplysninger under kontakt

Her finder du de formelle dokumenter der skal udfyldes og afleveres til grenlederen eller gruppelederen:

Ledererklæringen  


Når du starter som leder, skal du udfylde og underskrive en ledererklæring, der samtidig fungerer som
din indmeldelse i Det Danske Spejderkorps. Som medlem er du sikker på at få al relevant post fra korpset
og divisionen. Med din underskrift bekræfter du at du vil følge korpsets formål og arbejdsgrundlag som leder.
Desuden giver du tilladelse til at korpsets generalsekretær under tavshedspligt kan indhente oplysninger hos
Rigspolitiet, den såkaldte lovpligtige børneattest. Rigspolitiet videregiver udelukkende oplysninger om personer,
der er fundet skyldige i overtrædelser af Straffeloven vedrørende seksuelt misbrug af børn under 15 år.